Abonnent

Streiken i kraftsektoren blir utvida

- Streikeviljen er god, men me vonar at partane snart finn vegen til forhandlingsbordet att, seier klubbleiar Tove Lise Aasheim ved Finnås kraftlag, etter at streiken hos everkstilsette over heile landet vart ytterlegare trappa opp denne veka.

Abonnent

Treng sårt fosterheimar

Me går snart ei ny årstid i møte og kulda byr på problem for mange dyr, òg for eit av Norge sine mest populære husdyr. Katten ser kanskje godt rusta ut for vinteren med tjukk pels. Men sanninga er at pelsen ikkje isolerer særleg godt mot vinterkulda.

Abonnent

Khan sitt sterke oppgjer med samfunnskreftene

Ein open og ærleg Adil Khan delte sine tankar om psykisk helse og livsutfordringar på Bømlo denne veka. - Det er sterke samfunnskrefter som meir enn gjerne vil at me alle skal ha eit dårleg sjølvbilete, sa han.

Abonnent

Nesten som pokémon Go for dykkarar

Stigande sjøtemperatur gjer at stadig nye plantar og dyr etablerer seg i sjøen langs norskekysten. Havforskingsinstituttet får hjelp av lokale dykkarklubbar i søk etter nye artar. Jakta gjer dykking ekstra spennande. - Det blir som pokémon Go under vatn.

Abonnent

Steinsbø hus må betala

Sunnhordland tingrett har dømt Steinsbø hus AS til å betala nær 500.000 kroner til eit forsikringsselskap for ein dårleg jobb dei ikkje har gjort.

Innmeldingsjournalen til Norges sildesalgslag

Kva skjer

Søndag 23. oktober


Søndagsskule, Sion


Søndagssamling med søndagsskule, Gilje bedehus


Bingo, Moster skule


Møte, Hiskjo bedehus


Møte, Salem


Møte, Sion


Møte, Laurhammer bedehus


Menighetsmøte, Sion


Gideonmøte, Betania


Delemøte, Klippen


Møte DISM, Håvik bedehus


Finnmarksmøte, Meling bedehus


Songkveld, Bømlo kyrkje


Lovsongsmessa LIV, Bremnes kyrkje


 


Tysdag 25. oktober


Senioruniversitetet, Bømlo Kulturhus


Yngstes/KRIK-kveld, Gilje bedehus


U-Alpha, Laurhammer bedehus


Yngstes, Gilje bedehus


Yngres, Gilje bedehus


Årsmøte, Gilje Allidrett


Salgsmøte, Bømlo Hotell

Abonnent

Vertavo-kvartetten til Bømlo

Godt nytt for dei som er glade i klassisk musikk. Den prisløna Vertavo-kvartetten kjem i månadsskiftet for å halde sin første konsert på Bømlo

Abonnent

Veteranferje til kai på Moster

Det er 15 år sidan «Tysnes» gjekk siste ferjeturen mellom Mosterhamn og Valevåg. No ligg veteranferja MF «Hardangerfjord» til kai i Mosterhamn, men det er ingen planar om at ferja skal gå i rute.

Abonnent

Samspel gir betre helsetilbod

Bømlo kommune er i ferd med å utarbeide ny kommunedelplan for helse, sosial og omsorg. Kommunen legg vekt på godt samspel og dialog med brukarorganisasjonane og grendalaga i planarbeidet, og håper på gode høyringsinnspel.

Abonnent

Politiet informerte i barnehagen

Lensmann Roald Raunholm var sist sundag i møte med barnehagetilsette og foreldre i Espira Hollund barnehage etter trugsmålet som vart retta mot barnehagen.

Abonnent

Utstilling i biblioteket

Dei som vil sjå utstillinga i Bømlo folkebibliotek med måleri laga av Hulja Sotkajärvi Pouljo lyt nytte sjansen no.

Abonnent

Showa for Røde Kors

Svortland skule er ein av seks skular i landet som får besøk av skuleturneen, leia av Phung Hang frå TV-aksjonen. Ho leia lærarar og elevar gjennom konkurransar, song og dans.

Digital mobbing blant unge kan ta liv

Drapstruslar, grov hets og spreiing av private foto over internett er blitt ein del av kvardagsbilete til svært mange unge i dag. Kva tiltak kan ein gjera for å endre dette, og kva ansvar har føresette?

Abonnent

Fylkesrådmannen set på bremsene

Hordaland fylkeskommune skal i 2017 bruka 8,3 milliardar kroner til drifta og 2,5 milliardar kroner til investeringar.

- Eg er sikker på at vi skal levera solide tenester til innbyggjarane det komande året, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.