Svært få alvorlege brotsverk

- Me er nesten nede på eit all time low når det gjeld alvorlege brotsverk, grove lovbrot og vinningsbrotsverk i vårt lensmannsdistrikt, seier lensmann og einingsleiar i Stord lensmannsdistrikt, Roald Raunholm.

Rådhuset har blitt rosa

Rådhuset er farga rosa. Det markerer at den landsdekkjande rosa sløyfe-aksjonen er i gang. Sist laurdag var det stand tre plassar her på Bømlo med fokus på og innsamling til forskingsprosjekt i Brystkreftforeninga og Kreftforeninga.

Handel i trengsel

Det var lang kø framfor døra då det nye handlesenteret skulle opna klokka 12.00.

Giftalgar i Storavatnet

Det er for tida ei oppblomstring av giftige blågrønalgar i Storavatnet. Det er Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA) som har oppdaga oppblomstringa.

Gratis SFO ved særskilde behov

Elevar med særskilde behov kan bli vurderte for skulefritidsordning også på mellomsteget frå 5. til 7. klassesteg. Dei som får slik plass skal ha fri plass frå og med femte steg. Bømlo er ein av svært få kommunar som gir eit slikt tilbod.

Kva skjer

Laurdag 10. oktober


Loppemarknad Kattegruppa, Foldrøy skule


Filippinerbasar, Gilje bedehus


Jazz & bokbad, Bømlo Kulturhus


 


Søndag 11. oktober


Søndagsskule, Klippen


Søndagsskule, Gilje bedehus


Ettermiddagsmøte, Gilje bedehus


Møte, Klippen


Møte, Betania


Møte, Sion


Møte,Meling bedehus


Møte, Bedehuset Filadelfia


Møte, Salem


Blå Kors-møte, Innvær bedehus


Kveldssamling, Kristent Fellesskap


 


Måndag 12. oktober


Babysong, Salem Tentro Bømlo, Sion

Pessimismen rår

Vestlandsindeksen viser eit næringsliv prega av større motløyse enn på lenge. Den svake kronekursen har heller ikkje gitt eksportnæringane den gevinsten dei hadde håpa på.

Helse i kvart besøk

Bømlo inviterer no alle på 77 år til å ta del i eit forskingsprosjekt der heimetenesta kjem på besøk for å fremje trivsel og motverke sjukdom. Eldrerådet i Bømlo har vore ein viktig pådrivar bak prosjektet.

Held fram som Bømlo-lensmann

Lensmann Svein Lunde har fungert som lensmann både i Fitjar og Bømlo i eitt år. Torsdag vart det klart at han held fram i stillinga ved Bømlo lensmannskontor fram til nyttår.

Servogear seier opp kvar fjerde tilsette

Fredag ettermiddag kom meldinga om at Servogear AS vil redusera arbeidsstokken med inntil 25 prosent. Kraftig inntektsfall i tida framover gjer at bedrifta må redusera arbeidsstokken.