annonse

Oversikt over tilsette

Administrasjon

Reidar Hystad

Dagleg leiar

Mob: 90676983

Marknad

Frida Austestad

Annonser

Mob: 98250142

Hege Jakobsen Valde

Mob: 41562009

Produksjon

Torstein Wathne Skimmeland

Typograf/trykksaker

Mob: 95931399

Redaksjon

Håvard Hammarstrøm

Journalist

Mob: 98250146

Grethe Kjøsnes

Journalist

Mob: 98250148

Randi Olsen

Redaktør

Mob: 98250147

Nils-Tore Sele

Journalist

Mob: 98242015