annonse

Bestill gratulasjonshelsing

Gratulasjonar er gratis. Dette gjeld gratulasjonar og kunngjeringar på Øyno rundt (bursdagsbilete, jubileum, nyfødde, giftarmål, trulovingar, osv.)

Dagen min og takkeannonser er ikkje gratis.

Ikkje skriv for lange helsingar. Då vert me nøydde til å kutta i teksten, og det er ikkje moro verken for oss eller deg.

Me kjem ut med avis onsdagar og laurdagar. Innsendingsfristen er kl. 10.00 dagen før innrykk.

ANNONSETEKST: *

INNRYKKSDATO: *

VEDLEGG (BILDE/VIDEO): *

Pass på at biletet du sender inn er av god kvalitet for at resultatet i avisa også skal verta godt.

Kontaktinfo

NAVN: *

ADRESSE: *

POSTNUMMER: *

TELEFON: *

E-POST: *

Sjå over at alt er rett, slik som du ønskjer det, før du sender inn.