annonse

Hva blir det til med den videregående skolen på Bømlo?

: Ill. (Foto: Geir EInarsen)

Vi er flere som tidligere har tilkjennegitt vår mening om konsekvensene av fylkeskommunens beslutning, samt Bømlo kommune sin handtering, eller mangel på handtering av skjebnen til Rubbestadneset vgs. Vi har også over lengre tid etterlyst saklige og faglige begrunnelser som underbygger fylkets beslutning samt kommunens reaksjon og behandling av denne saken, uten å få svar.

Det er blitt belyst relativt detaljert om aktiviteter, møter, forbindelser og personer i denne prosessen, nå sist av Jan Willy Folgerø-Holm i BN 25.11. Han har en god beskrivelse av kortversjonen om hvorfor vi er der vi er, men jeg er redd for at dette bare toppen av isfjellet. Det hevdes både fra fylket og kommunen at prosessen frem mot beslutningen har vært god, men en prosess har i seg selv ingen verdi dersom den ikke får frem den rette løsningen. Det er resultatet og ikke prosessen som har betydning. I denne sammenheng er resultatet, sett fra ulike vinkler, helt feil. Dette er noe som tilsier en elendig prosess. Slik saken står nå vil jeg påstå at kommunens politiske og administrative ledelse i denne saken ikke har ivaretatt en av kommunens mest vitale interesser.

Den videregående skolen er en del av kommunens overordnede strukturer. I første omgang dreier det seg nå om Rubbestadneset vgs, men kursen er satt og innen relativt kort tid er det videregående skoletilbudet på Bømlo samlet på Stord. I tråd med utvikling av digitalisering, nettbaserte løsninger og kraftig forbedret infrastruktur som nye veger, vil krav til samlokalisering og sentralisering bare øke i årene som kommer. Det er noe vi her på Bømlo vil få merke mer av, og det vil føre til at vi må ha et økt krav til kommunens ledelse om å ivareta strukturer som er bærebjelker av kommunens eksistens.

Med et mer fragmentert fagmiljø i den lokale industrien er Rubbestadneset vgs en enda viktigere institusjon for kommunen i dag. Går vi noen år tilbake hadde Wichmann/Wärtsilä et variert fagmiljø med betydelig tyngde. Dette gav knoppskyting og utvikling av nye virksomheter. Jeg har tidligere påpekt at den videregående skolen er noe mer en bare en skole. Det er derfor «skremmende» å konstatere at kommunens ledelse ikke i tilstrekkelig grad ser betydningen av den overordnede rollen Rubbestadneset vgs har.

Med en gryende optimisme om ny industri og teknologiutvikling i Rubbestadneset, vil spørsmålet og konkurranse om kvalifisert høyt utdannet arbeidskraft bli et tema. For at kommuner skal tiltrekke seg næringer med tilhørende kvalifisert personell, er en av betingelsene at de har endel overordnede strukturer som gjør dem attraktive. Som nevnt ovenfor er i Bømlo, Rubbestadneset vgs en del av denne strukturen. Med et næringsliv som har et variert fagområde, spredt på mange mindre virksomheter, vil skolen spille en mer sentral rolle i dag, og det substansielle innholdet i skolen vil ikke bare bli en styrke for næringslivet, men og en viktig brikke i kommunens videre utvikling.

Jeg vil også etterlyse tiltak fra næringslivet i kommunen. I startfasen av denne saken var de høyt på banen og lovet flere hundre mill. kr. for å berge skolen. Hvor ble det av dette engasjementet?

Jeg har ovenfor beskrevet hvordan jeg mener den videregående skolen i kommunen vil være innen kort tid. Jeg håper jeg tar feil, men endrer ikke kommunens ledelse

holdning og handling i denne saken, er løpet kjørt.

Leif Mæland

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.