annonse

Vestlandet trenger fergefri E 39 og vintersikker E 134

Aldri tidligere har vi sett en så massiv satsing på veg og jernbane. Gjennom aktiv handling viser Solbergregjeringen evne og vilje til å gjennomføre et helt nødvendig løft for et moderne vei og jernbanenett i landet vårt. For Hordaland og Vestlandet innebærer dette blant annet realiseringen av E 39 Hordfast og vintersikker E134 over Haukeli.

Byggingen av Rogfast er snart i gang og prosjekteringsarbeidet for Hordfast har kommet langt. Nye og mer nøyaktige kostnadsberegninger viser betydelige reduksjoner, dette gir muligheter til tidligere byggestart. Det haster med å få på plass en fungerende hovedveg mellom de store byene på Vestlandet.

Høyre i Hordaland arbeider aktivt for å få på plass en diagonal mellom E39 og E134. Vi er mange i Sunnhordland som vil ha Sunnhordlandsdiagonalen med i den kommende konsekvensutgreiingen (KVU) for trasèvalg.

Liv og helse må alltid prioriteres, men det blir feil når E16 settes opp mot selve livsnerven langs kysten. Et regjeringsskifte vil bety en usikker fremtid for Hordfast, usikkerheten blir ennå større med et Arbeiderparti som vil danne regjering med partier som slett ikke vil ha fergefri E39.

Nedgangen i oljepris viste hvor sårbare vi er her vest, nå er det viktig å legge til rette for at de store fagmiljøene langs kysten får de samme rammeforutsetninger som i andre regioner. Først da kan vi kjenne trygghet for at vi klarer å utvikle nye, fremtidsrettede næringer som kommende generasjoner skal leve av.

Bare Høyre i regjering gir trygghet for at Hordfast blir en realitet.

Svein Halleraker Fylkespolitiker Høgre

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.