annonse

Formannskapet lukka møtet for å drøfta næringssak

* Formannskapet lukka dørene på slutten av januarmøtet for å drøfte ei næringssak. Møtet vart lukka med heimel i kommunelova paragraf 31 nr. 5 der det står at møte kan lukkast «når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vore unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument».

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.