annonse

Godtek ikkje motsegner frå Fylkesmannen

MEKLING
MEKLING: Kommunen krev mekling i reguleringsplanar knytt opp til eit bygg med fleire husvære på Kuleseidkanalen (Illustrasjon) og ein reguleringsplan som omhandlar utbygging av 12 fritidsbustader ved Urangsvåg. ILLUSTRASJON FRÅ KOMMUNALE SAKSPAPIR (ARKIV) (Foto: )

+ Denne hausten gjer Bømlo kommune noko som dei sjeldan eller aldri gjer: Krev mekling rundt to reguleringsplanar etter motsegner frå Fylkesmannen.

Nils-Tore Sele


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.