annonse

Hyttesal for 99 millionar kr i Bømlo

HYTTEMARKED
HYTTEMARKED: Det blei tinglyst kjøp av totalt 11.553 fritidseigedomar i Noreg i fjor. I dag kan vi presentere ei oversikt over denne marknaden i alle kommunane i Hordaland. Biletet er frå Straumen Hyttegrend. (Ill. (Foto: Nils-Tore Sele)

I løpet av fjoråret blei det tinglyst kjøp av 60 fritidseigedomar i Bømlo kommune. Snittsummen på desse er hakket lågare enn «normalt».

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det blei tinglyst 60 fritidseigedomar til ein samla verdi av 98.725.000 kroner i Bømlo i fjor. I dag kan me presentere ei oversikt for hyttemarknaden i heile Hordaland i 2016.

Snittsummen i Bømlo

Gjennomsnittleg kjøpesum per hytte i Bømlo blei dermed 1,65 millionar kroner. Den norske hytta kosta i snitt 1,66 millionar kroner i fjor, noko som er ein relativ svak auke på 9.000 kroner. Men utviklinga har vore svært ulik i dei ulike fylka. Dei klart største aukane fann stad i Akershus og Østfold, med godt over ein halv million kroner i vekst på gjennomsnittet. Så mange som ti fylke melder om nedgang i snittsummen.

SSB reknar sjølv ut gjennomsnittlege prisar per fylke, og for Hordaland er det og snakk om ein snittpris på 1,66 millionar kroner per fritidseigedom. Dei høgaste prisane har Vestfold, med eit snitt på 2,57 millionar kroner.

Fleire sal = betre bilete

Statistikken tek utgangspunkt i mengda tinglyste eigedomsomsetnader med tilhøyrande omsetnadsverdi. Også kjøp av tomt vil vere med i statistikken her. SSB understrekar at tabellane ikkje kan sjåast på som ein faktisk prisstatistikk.

- Både storleik, standard og lokalisering varierer over tid. Endringar i gjennomsnittleg kjøpesum frå eitt år til det neste gir derfor ikkje eit riktig bilete av prisutviklinga, poengterer SSB.

- Dei siste åra har det blitt bygt ei rekkje nye fritidseigedomar med høg standard. Derfor har auken i gjennomsnittleg kjøpesum for fritidseigedomar vore større enn prisauken for én enkelt fritidseigedom i same periode, minner byrået om.

Dess fleire omsetningar det er snakk om, dess betre blir biletet av prisutviklinga og gjennomsnittleg kjøpesum.

I statistikken blir både gamle og nye fritidseigedomar ført - så sant dei blir tinglyste. SSB minner og om at det kan ta ein del tid frå ein eigedom blir kjøpt, til den blir tinglyst.

Samanlikna med året i førevegen, så har snittprisen i Bømlo gått opp med 258.000 kroner - utan at det fortel så mykje om den konkrete prisutviklinga her lokalt.

Mest og minst i Hordaland

Formaningane om varsemd tek vi med oss, men viser likevel til dei publiserte tala som viser at Os kommune har høgaste gjennomsnittspris i Hordaland i fjor, med 34 omsetningar og ein snittpris på 2,59 millionar kroner. Etterfølgt av Voss kommune, som hadde ein snittpris på 2,4 millionar kroner for sine 139 tinglyste omsetningar.

Så nemner vi, nærmast som ein kuriositet, at det blei selt 13 fritidseigedomar i Bærum kommune med eit gjennomsnitt på voluminøse 7,4 millionar kroner. Fredrikstad følgjer med eit snitt på 4,9 millionar kroner, mens Lillesand kaprar tredjeplassen med 4,7 millionar kroner.

Yngve Johnsen, En-to-tekst

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.