annonse

Politiet rykte ut til fest i Rubbhallen

Rykte ut til fest
Rykte ut til fest: Politiet var på Rubbestadneset i natt. (Foto: Stine R. Rørvik/Arkiv)

Politiet rykte natt til sundag ut til Rubbhallen i Rubbestadneset til ein fest der det oppheldt seg fleire rusa mindreårige.

Håvard Hammarstrøm

Sør-Vest politidistrikt melde i 01-tida at patruljen var på staden. Det vart observert fleire rusa mindreårige, og patruljen bestemte seg for å stogge festen. Det var ingen ansvarlege vakter på staden, vart det opplyst frå politiet sin side.

– Patruljen køyrte ei overstadig rusa jente heim. Fleire andre ungdomar vart henta av foreldra sine, opplyser politiet. Bømlo-nytt får opplyst frå operasjonssentralen i Stavanger at dei mindreårige var i 16-17-årsalderen.

Festen var i Rubbhallen

Politiet melde på Twitter (sjå under) at festen det var snakk om hadde blitt skipa til på Rubbestadneset skule, som er ein barneskule. Bømlo-nytt fekk i etterkant melding om at det ikkje hadde vore fest på denne skulen.

Dette stadfester også dagleg leiar Victoria Laurhammer Kvernøy i Rubbestadnes idrettslag overfor Bømlo-nytt. Ho seier hendinga var i tilknytning til eit arrangement i Rubbhallen.

– Festen vart skipa til i den gamle salen i Rubbhallen, og var ikke tilknytta nokon av skulane i Rubbestadneset. Rubbestadnes idrettslag har klare retningslinjer for utleige av foajeen, herunder at ansvarleg leigetakar skal vere over 25 år og at det skal vere tilstrekkeleg tal foreldrevakter i høve til inviterte gjestar ved ungdomsarrangement. Retningslinjene blir gjennomgått i forkant av alle arrangement, opplyser Laurhammer Kvernøy. Ho fortel at idrettslaget har hatt møte med leigetakarane for å få ei forklaring på hendingsforløpet.

Ikkje i tråd med retningslinjene

– Det framstår som klart at retningslinjene for utleige av Rubbhallen ikke er følgte av leigetakar, skriv ho i ein e-post til Bømlo-nytt. Etter det ho er blitt forklart var det i hovudsak ungdom under 18 år som ikkje var inviterte til arrangementet som skapte uro i det arrangementet skulle avsluttast og hallen stengjast.

– Me tykkjer det er trist at politiet må kallast ut og bruke ressursar på denne typen arrangement. Når det er sagt set me stor pris på deira nærvær når dette er naudsynt, noko det openbert var i dette tilfellet, avsluttar ho.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på bomlo-nytt.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.