Fastekalender – luke fem

I kveld snakkar Johanna Hjelland om temaet «Vatn», og kor viktig og verdfullt det er.

Etterpå får me høyra eit vakkert innslag med Miroslav Potfaj på fiolin og Øystein Lund Olafsen på piano. Saman speler dei «The water is wide», ein tradisjonell skotsk folketone.