foto
FYRFOLK: Elisabeth Eriksen Meling og Laila Eriksen har vakse opp ute på Slåtterøy fyr saman med familien. Foto frå 1971, Elisabeth er 17 og Laila er 14 år. Foto: privat

Tilbake til barndommens paradis

Elisabeth Eriksen Meling og Laila Eriksen tilbragte sine første leveår, og seinare utallige somrar som fyrfolk ute på Slåtterøy fyr.