Foldrøyklasse suverent best i nasjonal lesekonkurranse