Alt gir inspirasjon til kunst, også koronakrisa

foto