Alfred (8) spelte kyrkjeorgel og cello på huskonserten

foto