foto
GLAD TENOR: Arne Kvarven set seg langsiktige mål innan klassisk song. Foto: Åsmund Nesse

Satsar innan klassisk song

Arne Kvarven (30) samanliknar klassisk song med det å kasta spyd. Det er mykje som skal finslipast for å nå dei lengste måla.