Det svinga i salen av Sjøforsvarets musikkorps

foto