Eitt år til jubileet vart feira med overrekking av bestillingsverk

foto