Ho fiksar over 400 kostymedelar til musikalproduksjon