Dataspel er Noregs største eksportvare på kulturfeltet