foto
VISNAR: Dei nakne greinene er ask angripen av sjukdommen askeskotsjuke. Heile 80 prosent av dette treslaget i Noreg er angripe, og denne sjukdommen kan ein ikkje gjera noko med. Foto: Ingvild Sjo

Ei vandring mellom altfor mange visne asketre

– Eit sørgjeleg syn! seier Asbjørn Knutsen om sjukdommen som er kommen på ask.