NRK har lagt ein plan for å halde oppe nynorskprosenten

foto