Gav kunst for store summar til eldreinstitusjonar

foto