— Det er stemning i salen og huset kjennest levande ut