Aukande interesse for nettbutikk drive frå Brandasund