Høge straumutgifter kan gjere det aktuelt å stengje kyrkjebygg

foto