Emma Rolfsnes Sele er eit steg nærmare Drømmestipendet