Sjøsette skuter på siste skuledag før sommarferien

foto