Regissøren sin oldefar reiste til Amerika, men kom heldigvis heim igjen