Biskopane tilrår å utsetje konfirmasjonane til hausten

foto