Inn i skogen med Amund Gravdal: Sterkt lys, varme fargar - og mykje tre