Folk fann vegen til førjulsmessa i Langevåg etter eitt års pause

foto