Bømlajentene sitt gjestespel hos Riksteatret gav meirsmak