Håpar statsråden finn ei løysing for Moster gamle kyrkje