Eitt innspel til kommunedelplan: Einaste som har svart er Moster idrettslag

foto