foto
Ny utstilling: Med god hjelp frå Gudmundur Baldursson har Moster Amfi laga ei ny utstilling ved inngongen til den permanente utstillinga «Frå heidendom til kristendom». Dagleg leiar Nina Meldahl Olsen syner skulderbladet til sauen, som tidlegare var vanleg å nytta til bearbeiding av skinn. Ho fortel at alt på sauen kom til nytte, ikkje berre kjøtet og ulla. Foto: Håvard Hammarstrøm

Ei historisk reise for heile familien