Starta med bruktbøker for å gi liv til bygda

foto