Skrev julelåt etter å ha vorte stemt ut av «Stjernekamp»

foto