Kulturskulerektoren på Bømlo får sinna i kok i Sogn og Fjordane

foto