Regjeringa droppar forslaget om å gi fylkeskommunane meir ansvar for kulturen