Tora Mostrastong-pris til kjent politikvinne

foto