Fleirtal støttar forslag om å leggja ned bokbåten

foto