Barne og ungdomsteater spelar tidlaus Lindgren-klassikar