Barne og ungdomsteater spelar tidlaus Lindgren-klassikar

foto