På dansande tangentar imponerte dei unge pianistane stort