— Til slutt må ein stola på seg sjølv og ikkje vera så redd for kor ein går

foto