Kjekt rundt det kulturelle kulturteltet på Espevær

foto