Jannike blir den nye Kristina: Lukkelege omstende fører til byte av hovudrolle

foto