Vil auka kulturskuletilbodet for funksjonshemma

foto