Får hjelp frå Sveio til å registrera kulturminne på Bømlo

foto