Sokneråd søkjer kommunen om 50.000 kroner i støtte til jubileumsbok