Møte med ei mektig marknadskjensle på Moster

foto